Teknik & dokument

Det ska vara enkelt att förstå och att använda Klaragrunden! Oavsett om Du är fastighetsutvecklare, hustillverkare, byggentreprenör, konstruktör eller arkitekt. Här finns därför sammanfattad information och mer omfattande teknisk dokumentation för nedladdning.

Vill Du ha personlig dialog eller saknar något så tveka inte för att ta kontakt med oss. Ju tidigare vi är med i projektet, desto mer kan vi tillsammans optimera lösningarna.

1. OPTIMERAD ISOLERING

Höghållfast isolering av lämplig densitet där laster tas ned kombineras med grafitinfuserad isolering med förhöjt isoleringsvärde i fält.

2. MASSIVTRÄ SOM LASTFÖRDELARE

För att fördela laster, hålla ihop konstruktionen och möjliggöra prefabricering används industriellt framtaget massivträ i form av KL-trä eller LVL.

3. INBYGGT VÄDERSKYDD

Ett membran som är tätt utifrån och diffusionsöppet inifrån täcker allt trä och möjliggör transport och montage oavsett väderförhållande.

4. EMISSIONSMEMBRAN UNDER VÄGG

Helt tätt membran som hindrar markemissioner och radon, appliceras i breda remsor under väggar, mot vilka motsvarande membran i fält (6) fästs.

5. YTTRE KANTELEMENT

Cembritskiva som mekaniskt yttre skydd med klack av isolering för enkelt montage installeras längs hela grundens omkrets.

6. EMMISSIONSMEMBRAN I FÄLT

Helt tätt membran som hindrar markemissioner och radon, appliceras före golvläggning och fästs mot remsor under vägg (4) för totalt tätt skikt.

Hur går det till?

1. Från förslag till avtal

Baserat på projektets A-ritningar tar vi fram ett lösnings- och kostnadsförslag. Vi stämmer av önskad nivå av förädlingsgrad (infälld kanalisation, urfräsningar, håltagningar etc.) samt tidplan, logistik och montage och sammanfattar i ett avtal.

2. Projektering enligt tidplan

Vi ansvarar för projektering och konstruktionshandlingar för grunden enligt överenskommen tidplan, utgående från kompletta ritningar och lastnedräkning från projektets huvudkonstruktör samt projektering för ev. installationer.

3. Produktion i Sverige

Vid avtalsskrivning bokas en tillverkningsslot i vår fabrik i Klippan i Skåne. Vi använder FSC & PEFC-certifierat trä och samtliga insatsvaror tas från leverantörer med långtgående kvalitetskontroll och hållbarhetsambitioner.

4. Markförberedelser

Kunden säkerställer de markförutsättningar som krävs, normalt samma som för gjuten platta, med något högre toleranskrav på  jämnhet. Egenkontroll från entreprenör på både bädd och utsättning ska vara genomförd före leverans av Klaragrunden.

5. Leverans till byggplats

Kompletta grundelement, normalt 2,4 m breda och upp till 12 m långa levereras till byggplats. De kan skickas som linjegods och  packordning och avlastningsmetod anpassas för att passa projekt, montageplan och förutsättningar på byggplats.

6. Kvalitetssäkrat montage

Klaragrunden erbjuds med fullt montage eller montageledning för att säkerställa  kvalitet i utförandet. En kranförare och två montörer monterar upp till 800 m2 per arbetsdag. Stomresning och överbyggnad kan ske direkt.

Vanliga frågor och svar

Ta kontakt med oss via formuläret nederst på sidan och beskriv ditt projekt så återkopplar vi omgående till dig med vilka handlingar vi  behöver. Det tar oss sedan någon enstaka arbetsdag att återkomma med ett lösnings- och kostnadsförslag.

Det gör du enklast genom din byggentreprenör eller din hustillverkare. Be dem kontakta oss, vi för gärna dialog med både Dig och dem för att göra Er beslutsredo och därefter sluts ett köpeavtal med byggentreprenören eller husleverantören som vår motpart.

Installationer och genomföringar kan hanteras på två olika sätt:

Inre kopplingsgropar

Installationer kommer som uppstick från markbädden och genom inre ”kopplingsgropar” i Klaragrunden. Dessa är mindre vertikala schakt genom grunden, stora nog för att göra plats för både installationer och ge arbetsutrymme vid inkoppling.

Schakten har samma konstruktion och tätningar som grundens yttersidor och fylls efter installation igen enligt montageanvisningen. Denna lösning är normalt den föredragna i villaprojekt och andra projekt där det finns låg nivå av repetition.

Infälld kanalisation

I projekt med hög repetition, t.ex. fastighetsutveckling med återanvändning av samma hustyper väljs ofta en högre förädlingsgrad på Klaragrunden. Då förläggs kanalisation i form av avlopp samt skyddsrör för t.ex. el och inkommande vatten i grundens isoleringsskikt.

Inkoppling sker normalt via ett anslutningsschakt per hus eller per lägenhet. Därifrån går all kanalisation till sin destination och tas upp genom förborrade hål. Den höga tillverkningsprecisionen gör att allt placeras med en tolerans på +/- 2 mm, vilket möjliggör en hög prefabriceringsgrad och fördragen kanalisation även i väggar och stomme.

Alla typer av golv kan användas på Klaragrunden, i princip på samma sätt som på ett mellanbjälklag av trä. Vanliga flytande eller fasta innergolv, flytspackling eller mattbeläggning kan användas.

För konstruktionsdetaljer  för respektive lösning och tekniska detaljer se sektionen ”Dokumentation för nedladdning”.

Klaragrunden kan användas på samma sätt som en gjuten platta på mark och antingen läggas på en markbädd eller på t.ex. en pålbädd. Det enda som skiljer är ett något högre toleranskrav på bäddens totala jämnhet.

Som för all grundläggning är det markbädd, pålar och marken under och runt om detta som bär lasten av byggnationen. För de delarna är det normalt en lokal markentreprenör som utför arbetet och säkerställer rätt förutsättningar. 

För konstruktionsdetaljer  och kravställning på markförutsättningar, se sektionen ”Dokumentation för nedladdning”.

Mer information
eller offert?

Vill Du förstå mer om hur vi tillsammans kan bygga mer effektivt och hållbart?

Eller är du intresserad av ett lösnings- och kostnadsförslag för ett specifikt projekt?

Oavsett ditt behov, ta kontakt med oss så kommer vi att återkoppla till dig inom kort!