Projektexempel

Klaragrunden kan användas till i princip vilken byggnad som helst ovan mark. Konstruktionen anpassas för att uppfylla alla tekniska och funktionsmässiga krav, till lägsta möjliga klimatavtryck och kostnad. Rätt material, på rätt plats, i rätt omfattning!

Vi förser dig gärna med mer information om nedanstående och andra projekt samt kan sätta dig i kontakt med våra nöjda beställare som gärna agerar referenser för nya kunder.

Radhus med kort byggtid

LAHOLM, 2020 – 78.000 KG CO2 SPARAT

Klaragrund för tre radhuslängor på totalt 1300 m2 uppfördes på en arbetsdag per huskropp. Projektet hade hög precabriceringsgrad med avlopp, tilluft samt kanalisation för inkommande vatten och el fördraget i grund respektive väggelement. Från markbädd till tätt hus tog 3 dagar. 

Spela videoklipp

 Klaragrunden kan användas till allt från högre flerbostadshus och fastighetsutveckling till radhus, villor och attefallshus.

Gruppbyggda atriumhus

KARLSKRONA, 2022 – 64.000 KG CO2 SPARAT

Tolv fristående atriumhus på totalt 1100 m2 sattes på Klaragrund som en del av området Villa Fehr, utvecklat i Karlskrona av SBU Framtid. Grunderna monterades på tre timmar per hus och kombinerades med teknik- och badrumsmoduler från Kaibox. Området kröns av ett högre punkthus i KL-trä.

 Klaragrunden har såväl marknadens lägsta klimatavtryck som marknadens kortaste byggtid – en svårslagen kombination.

Hållbara villor från A-hus

FJÄRÅS, 2022 – TYPHUS MED 37% LÄGRE KLIMATAVTRYCK

A-hus är Sveriges näst största hustillverkare och en del av Deromekoncernen. Med Villa Klivet har de lyckats uppföra ett typhus med 37% lägre klimatavtryck och majoriteten av sänkningen kommer av att traditionell grundläggning ersattes av Klaragrunden.

Spela videoklipp

Industriell tillverkning betyder inte längre likformighet – tvärtom kan det möjliggöra friare utformning eftersom processen blir mer effektiv.

Klimatsmart energisparhus

Spela videoklipp

MORA, 2021 – ENERGISPARHUSSTANDARD

I ett villaprojekt med långtgående hållbarhetsambitioner användes Klaragrunden både för sitt låga CO2-avtryck och för sin goda energiprestanda. Tillsammans med halmväggar från EcoCocon uppnåddes kraven för energisparhus, som ligger på ungefär hälften av det svenska byggregler kräver.

Klaragrunden har 30-40% bättre energiprestanda eftersom den köldbrygga som betongvoten annars medför helt utgår.

Fritidshus i skyddad miljö

LERBÄCKSHULT, 2019 – VARSAMT PLACERAT

När ett fritidshus skulle placeras på en tomt i en uppvuxen och skyddad skogsmiljö användes Klaragrunden för minimal påverkan. De prefabricerade elementen kunde lyftas in mellan träden och varsamt placeras enligt tomtens förutsättningar för att möjliggöra känslan av att bo i en orörd skogsdunge.

Mer information eller offert?

Vill Du veta mer om referensprojekten eller alla de andra projekt där Klaragrunden används?

Eller är du intresserad av ett lösnings- och kostnadsförslag för ett specifikt projekt?

Oavsett ditt behov, ta kontakt med oss så kommer vi att återkoppla till dig inom kort!