Ökad effektivitet, sänkt totalkostnad, sänkt klimatpåverkan.

Klaragrunden från Klara Byggsystem ger dig:

Exakt placering av alla installationer

Monterad och torr grund på 1 dag

20-30% tidsbesparing i el, VVS & ventilation

70 % koldioxidbesparing

Genom innovativ och patenterad teknik tillsammans med industriell prefabricering bidrar vi till ett mer effektivt och hållbart byggande.
I fokus just nu är vår nyskapande cementfria grundläggning.

Delta i revolutionen!

Det pågår en eftertraktad och välkommen industrialisering av byggbranschen och den vill Klara Byggsystem accelerera.

Våra produkter flyttar problemlösning och tillverkning från byggarbetsplatsen till ritbordet och till fabriken.

Produkterna har hög precision, ger skalfördelar och är lämpliga för såväl enskilda byggnader som storskaliga fastighetsprojekt. Materialval och konstruktion gör dem också betydligt miljövänligare.

Samma sak – fast helt annorlunda

ÅTERANVÄNDER DET SOM FUNGERAR

Beprövade och säkra metoder och material
används för t.ex fuktsäkring och isolering

ERSÄTTER MED HÅLLBARA MATERIALVAL

Betong och stål ersätts av korslimmat trä
– en förnyelsebar naturprodukt

NYTTJAR BEFINTLIGA VÄRDEKEDJOR

Etablerade leverantörer används för material, förädling och montering genom justeringar och förbättringar av deras flöden och arbetssätt

ANVÄNDER INDUSTRIELL TILLVERKNING

Prefabriceras i fabrik med hög precision, stora skalfördelar och i full överensstämmelse med ritning

Klaragrunden - platta på mark 2.0

Klaragrunden möjliggör genom innovativ och patenterad teknik en revolutionerande cementfri grundläggning. Den använder beprövade grepp från dagens lösningar för isolering och fuktsäkring samtidigt som den anläggs på en enda dag och möjliggör stora besparingar i arbetstid i resten av byggnationen. Dessutom bidrar den till bindning av  koldioxid istället för att orsaka ökningar.

Blabarsslingan_2_201022_23-2-scaled.jpg

Vårt kundlöfte

Vad våra kunder säger

Kunder inom branschen lorem ipsum

If you are looking for some awesome, knowledgeable people to work with, these are the guys I highly recommend. Their friendliness and result-driven approach are what I love about them.
Nadine Berger
Fashion Designer
If you are looking for some awesome, knowledgeable people to work with, these are the guys I highly recommend. Their friendliness and result-driven approach are what I love about them.
Pascal Haas
Entrepreneur
If you are looking for some awesome, knowledgeable people to work with, these are the guys I highly recommend. Their friendliness and result-driven approach are what I love about them.
Robert Berger
Manager
If you are looking for some awesome, knowledgeable people to work with, these are the guys I highly recommend. Their friendliness and result-driven approach are what I love about them.
Carmen Haas
Freelancer

Hör av dig till oss

Oavsett om du vill bygga med våra produkter, om du vill ingå i vårt kvalitetssäkrade nätverk av tillverkare eller om du har en idé om hur vårt angreppssätt skulle kunna göra ditt byggande mer effektivt och hållbart så vill vi gärna hör av dig!

Beskriv gärna ditt ärende tydligt så att vi kan avgöra vilken avdelning hos oss som är bäst lämpad för att återkoppla till dig inom kort!