Investor Relations

Vi tar för närvarande inte in nya investorer och det finns inga öppna kapitalanskaffningsrundor. 

Om ni ser möjligheter för strategiska partnerskap, att integrera våra lösningar i er värdekedja eller andra affärsupplägg så är vi självklart alltid intresserade av att diskutera sådana möjligheter och ser fram emot att höra av dig!

Hör av dig till oss

Oavsett om du vill bygga med våra produkter, om du vill ingå i vårt kvalitetssäkrade nätverk av tillverkare eller om du har en idé om hur vårt angreppssätt skulle kunna göra ditt byggande mer effektivt och hållbart så vill vi gärna hör av dig!

Beskriv gärna ditt ärende tydligt så att vi kan avgöra vilken avdelning hos oss som är bäst lämpad för att återkoppla till dig inom kort!

Kontaktuppgifter

Adress

Klara Byggsystem
(Klara 500/1 AB)
Båstad Företagsby
Ängelholsvägen 263
269 42 Båstad

E-post

info@klarabyggsystem.se

Telefon

+46 72 333 45 95

Skicka ett meddelande