Tillverka Klaragrunden

Klaragrunden tillverkas av Klara Byggsystem nätverk av utvalda och kvalitetssäkrade tillverkare. För att kunna möta efterfrågan och fortsätta sänka leveranstiderna är vi kontinuerligt intresserade av dialog med nya tillverkare. Om du har kapacitet och är intresserad av ett nära samarbete där vi ständigt effektiviserar och förbättrar tillverkningsprocessen tillsammans så hör av dig till oss.

shutterstock_1285039777-scaled.jpg

Kontinuerlig efterfrågan

Vi ser en kontinuerlig och ökande efterfrågan på Klaragrunden och vill utöka med fler tillverkare för att kunna möta denna. Samtidigt bedriver vi ett aktivt marknadsförings- och försäljningsarbete för att stärka produktvarumärket, öka kännedomen och nå fler potentiella kunder.

I många fall finns behov av Klaragrunden också i tillverkarens befintliga kundrelationer för till exempel prefabricerade väggar eller takstolar, vilket möjliggör ett utökat erbjudande till befintliga kunder.

Detta innebär att våra tillverkare kan öka nyttjandegraden för sina produktionsanläggningar med tillverkning av en eftertraktad produkt.

Utveckling och kvalitet

Som tillverkare samarbetar du nära med Klara Byggsystem i den ständiga utvecklingen av produkten och dess tillverkningsprocess. Effektiviseringar och utvecklingar som identifieras sprids direkt i nätverket och vi tillhandahåller teknikhandböcker, standardiserade arbetssätt och stöd i optimeringen av tillverkningsprocessen.

Vårt kvalitetsarbete bedrivs på ett inkluderande sätt och gagnar såväl våra kunder som våra licenstillverkare. Med ett systematiskt tillvägagångssätt, ett ständigt lärande och ändamålsenliga kvalitetskontroller säkerställer vi gemensamt att produkten möter de högt ställda kraven.

Bidra till vårt kundlöfte

Ansök om att bli tillverkare

Om du vill ingå i vårt nätverk av tillverkare och accelerera industrialiseringen av byggbranschen så hör av dig till oss.

Beskriv gärna ditt ärende tydligt så att vi kan avgöra vilken avdelning hos oss som är bäst lämpad för att återkoppla till dig inom kort!