Bygg med Klaragrunden

Oavsett om du ska bygga villa, flerfamiljshus eller genomföra högeffektiv nationell serieproduktion av storskaliga fastigheter så är Klaragrunden sannolikt den bästa lösningen för dig. Du kommer sänka din totala byggkostnad, förkorta byggtiden, få en högre precision och en lägre miljöpåverkan.

shutterstock_1722526336-scaled.jpg
Arbetstimmar för montage
%
C02-besparing*
%
Total tidsbesparing**

*) Baserat på byte från betong till massivträ i normal platta på mark **) Beräknat enligt Svenska Byggbranschens UtvecklingsFörbunds rapporter om arbetstid per moment

Ersätter och möjliggör

Klaragrunden är en ersättare för tidigare former av grundläggning och en lösning som påverkar effektiviteten i hela byggprocessen. Det är ett nytt sätt att tänka kring grundläggning och fördelarna fortplantar sig i hela byggnationen.

Isometri-Precisionsgrunden.png

Tekniken i korthet

Den patentskyddade lösningen för Klaragrunden innehåller ett flertal skikt huvudsakligen av korslimmat trä, tillsammans med traditionella och beprövade lösningar för fuktsäkring, radonsäkring och isolering.

I en industrialiserad process bearbetas och monteras skikten för att möjliggöra infällning av kanalisationer, genomföringar och guidespår för väggmontage med mycket hög precision. Allt för att effektivisera och förenkla den totala byggprocessen.

Grunderna prefabriceras och kan i princip göras i vilket utförande som helst med och utan behov av någon anpassning eller problemlösning på byggplatsen.

…vid tillverkning

Vid tillverkning av Klaragrunden fälls installationer såsom el, vatten, avlopp och ventilation in i grunden, med en precision på +/- 2 mm. Guidespår för innerväggar och andra placeringar markeras med försänkningar. Det efterföljande arbetet förenklas och när allt kommer upp exakt där det ska kan även de andra byggelement prefabriceras med infällda installationer.

…vid grundläggning

Prefabriceringen innebär att en Klaragrund för en vanlig villa kan monteras på en förmiddag av en kranbil och vilka snickare eller montörer som helst. Eftersom ingen uttorkningstid krävs kan väggar resas direkt efter montage, vilket förkortar byggtiden med flera veckor eller ibland månader. Klaragrunden är helt tät mot fukt och kräver inget yttre väderskydd  för säkert montage.

…och i resterande byggprocess

De redan färdiga installationerna i grunden förkortar arbetstiden för de efterföljande entreprenaderna väsentligt, i ren arbetstid och i minskad tid för samordning, väntan och materialhantering på byggarbetsplatsen. Prefabriceringen gör att fler beslut tas redan i design- och tillverkningsfas och minskar radikalt behovet för att problem ska lösas på plats.

Grunden kan designas och behandlas för att utgöra innergolv men kan naturligtvis också beläggas med vanliga golvlösningar.

Den industriella tillverkningen möjliggör en överlägsen produkt där inköpspriset är jämförbart med, och oftast lägre än, dagens lösningar. Samtidigt möjliggör precisionen och prefabriceringen stora sänkningar i såväl arbetstid i en rad av de efterföljande arbetsmomenten som i total byggtid. Klaragrunden möjliggör en lägre totalkostnad.

Ju större volym, desto större skalfördelar

Redan för det enskilda bygget är Klaragrunden ett mer kostnadseffektivt val och de fördelarna ökar i takt med skalan på projektet och med återanvändning av samma lösning. Till skillnaden från dagens lösningar som tillverkas på plats i oförutsägbara förhållanden och med manuellt arbete ger fabriksproduktion en sänkning i kostnad per enhet. Detta gör Klaragrunden till den perfekta lösningen för storskalig fastighetsutveckling där konceptet återanvänds.

Att bygga med trä är att göra klimatet en tjänst. Trä lagrar in koldioxid som motsats till cement och stål som ger upphov till stora nettoutsläpp. I jämförelse med dagens lösningar ger Klaragrunden en besparing i koldioxidutsläpp med c:a 70 %* i en strikt LCA-kalkyl för hela produkten. Under produktens nyttjande handlar det ju i praktiken om en inlagring av koldioxid. Massivträlagret i sig ger en koldioxidbesparing med c:a 93 % i jämförelse med betonglagret i en gjuten platta på mark.

I den industriella tillverkningen minskas också materialsvinnet avsevärt i jämförelse med när grunden tillverkas på byggarbetsplatsen.

Ökar möjligheten att nå era klimatambitioner

Genom att använda Klaragrunden ökar ni möjligheten att nå era klimatambitioner samtidigt som ni sänder ni ett tydligt budskap till er omvärld. Det stärker ert varumärke och gör er mer konkurrenskraftiga i upphandlingar och offentliga markutlysningar.

*) Beräknat enligt Byggsektorns miljöberäkningsverktyg från IVL

…vid tillverkning

Vid tillverkning av Precisionsgrunden fälls installationer såsom el, vatten, avlopp och ventilation in i grunden, med en precision på +/- 2 mm. Guidespår för innerväggar och andra placeringar markeras med försänkningar. Det efterföljande arbetet förenklas och när allt kommer upp exakt där det ska kan även de andra byggelement prefabriceras med infällda installationer.

…vid grundläggning

Prefabriceringen innebär att en Precisionsgrund för en vanlig villa kan monteras på en förmiddag av en kranbil och vilka snickare eller montörer som helst. Eftersom ingen uttorkningstid krävs kan väggar resas direkt efter montage, vilket förkortar byggtiden med flera veckor eller ibland månader. Självklart levereras Precisionsgrunden väderskyddad enligt önskemål för säkert montage.

…och i resterande byggprocess

De redan färdiga installationerna i grunden förkortar arbetstiden för de efterföljande entreprenaderna väsentligt, i ren arbetstid och i minskad tid för samordning, väntan och materialhantering på byggarbetsplatsen. Prefabriceringen gör att fler beslut tas redan i design- och tillverkningsfas och minskar radikalt behovet för att problem ska lösas på plats.

Grunden kan designas och behandlas för att utgöra innergolv men kan naturligtvis också beläggas med vanliga golvlösningar.

Den industriella tillverkningen möjliggör en överlägsen produkt som i inköpspris är jämförbar med, och oftast lägre än, dagens lösningar. Samtidigt möjliggör precisionen och prefabriceringen stora sänkningar i såväl arbetstid i en rad av de efterföljande arbetsmomenten som i total byggtid. Detta innebär att Precisionsgrunden möjliggör en markant lägre totalkostnad.

Ju större volym, desto större skalfördelar

Redan för det enskilda bygget är Precisionsgrunden ett mer kostnadseffektivt val och de fördelarna ökar i takt med skalan på projektet och med återanvändning av samma lösning. Till skillnaden från dagens lösningar som tillverkas på plats i oförutsägbara förhållanden och med manuellt arbete ger fabriksproduktion en sänkning i kostnad per enhet. Detta gör Precisionsgrunden till den perfekta lösningen för storskalig fastighetsutveckling där hela eller delar av konceptet återanvänds.

Att bygga med trä är att göra klimatet en tjänst. Trä lagrar in koldioxid som motsats till cement och stål som ger upphov till stora nettoutsläpp. I jämförelse med dagens lösningar ger Precisionsgrunden en besparing i koldioxidutsläpp med c:a 55 %*.

I den industriella tillverkningen minskas också materialsvinnet för avsevärt i jämförelse med när grunden tillverkas på byggarbetsplatsen.

Att bygga med trä är att göra klimatet en tjänst. Trä lagrar in koldioxid som motsats till cement och stål som ger upphov till stora nettoutsläpp. I jämförelse med dagens lösningar ger Precisionsgrunden en besparing i koldioxidutsläpp med c:a 55 %*. 

I den industriella tillverkningen minskas också materialsvinnet för avsevärt i jämförelse med när grunden tillverkas på byggarbetsplatsen.

Ökar möjligheten att nå era klimatambitioner

Genom att använda Precisionsgrunden ökar ni möjligheten att nå era klimatambitioner samtidigt som ni sänder ni ett tydligt budskap till er omvärld. Det stärker ert varumärke och gör er mer konkurrenskraftiga i upphandlingar och offentliga markutlysningar.

*) Beräknat enligt Byggsektorns miljöberäkningsverktyg från IVL

Genom att använda Precisionsgrunden ökar ni möjligheten att nå era klimatambitioner samtidigt som ni sänder ni ett tydligt budskap till er omvärld. Det stärker ert varumärke och gör er mer konkurrenskraftiga i upphandlingar och offentliga markutlysningar.

*) Beräknat enligt Byggsektorns miljöberäkningsverktyg från IVL

Vårt kundlöfte

Beställning & information

Om du vill bygga med våra produkter eller vill förstå mer om hur de kan göra ditt byggande mer effektivt och hållbart så hör av dig till oss.

Beskriv gärna ditt ärende tydligt så att vi kan avgöra vilken avdelning hos oss som är bäst lämpad för att återkoppla till dig inom kort!